نوشته شده توسط سارا خسروی

ثبت سند حسابداری اسناد پرداختنی و وصول و ابطال چک در حسابداری (چکهای پرداختنی)

گردش وجوه پرداختی غیرنقد هر شرکت شامل اسناد پرداختنی (اسناد مدت دار)، اسناد پرداخت غیرنقد (اسناد روز) و ابطال پرداخت می‌باشد. این اسناد در سیستم دریافت و پرداخت ثبت می‌شوند و پس از ثبت هر یک قابل انتقال به سیستم حسابداری هستند. در اینجا می‌خواهیم حسابهای بدهکار و بستانکار هر یک از این گردش‌ها را […]

ثبت سند اختتامیه و سند افتتاحیه در نرم افزار حسابداری بامداد

پس از پایان هر دوره مالی عملیاتی جهت محاسبه سود و زیان، عملیات بستن سال مالی انجام می شود. این عملیات در نرم افزار حسابداری بامداد کاملا اتوماتیک انجام می شود و در صورت ثبت صحیح و کامل اسناد در کمتر از یک دقیقه می توان سند اختتامیه و افتتاحیه سال بعد را ایجاد کرد. مقدمات ثبت […]

مسئولیت ها و وظایف حسابرس کدام است و حسابرسی چیست؟

در گذشته، شرکت‌ها اغلب به حسابداران موسسات حسابرسی خود متکی بودند تا به آنها در حسابرسی تطبیقی، آماده‌سازی و تنظیم دفاتر قانونی و نوشتن صورت های مالی کمک کنند. بیشتر شرکت های کوچک، فاقد گروه حسابداری و حسابرسی لازم برای انجام این وظایف بودند و از نظر کارایی و کنترل هزینه ها تکیه کردن به […]

آیا می دانید مشخصات حسابداران حرفه ای چیست؟

حسابداران حرفه ای چطور عمل می کنند؟ کلید موفقیت در حسابداری و امور مالی داشتن پایه دانش محکمی است که از طریق آموزش  برنامه ریزی شده مناسب به دست آمده است. از لحاظ تاریخی ، مطالعه ریاضیات و شیوه های حسابداری همیشه الزامات پایه برای کسب سمت حسابداری بوده اند، اما ماهیت فنی سیستم های […]