نرم افزار دریافت و پرداختثبت سریع کلیه عملیات وجوه نقد و وجوه غیر نقد (چک) با کاهش خطای کاربریانجام عملیات بر روی وجوه نقد و وجوه غیر نقد ( چک ) مقداری زمان بر است و امکان بروز برخی اشتباهات کاربری وجود دارد. همچنین تهیه یک گزارش کامل از این عملیات به صورت دستی مقداری کار مشکل و وقت گیری می باشد ولی با استفاده از نرم افزار های دریافت و پرداخت می توان این عملیات رابا سرعت بالا تر و دقت بیشتر انجام داد و خطای کاربری را تا حد ممکن کم کرد.

در کنار عملیات بر روی وجوه نقد و وجوه غیر نقد می توان به چاپ بر روی انواع دسته چک ( بانک های مختلف ) با فرمت و فونت مورد نظر و دادن پیام رسید موعد چک و موجودی بانک در زمان ورود به نرم افزار نیز اشاره کرد .

بامداد ساده، سریع، دقیق


مزایای نرم افزار دریافت و پرداخت بامداد


ثبت عملیات دریافت و پرداخت گروهی به صورت ترکیبی از نقد و چک جهت بالا بردن سرعت در درج تعداد زیاد اسناد
اعلام موجودی بانک و صندوق هنگام ثبت سند جهت بالا بردن دقت
انجام سریع و دقیق محاسبه تعدیل مالیات حقوق و دستمزد بصورت ماهانه یا سالانه
مغایرت گیری به صورت دستی و اتوماتیک بر اساس مبلغ، شماره و تاریخ
انتقال بین منابع درون سازمان شامل بانک، صندوق و تنخواه گردان
امکان مشاهده چک های دریافتنی و پرداختنی همان روز در موقع وارد شدن به برنامه جهت یاد آوری و بالا بردن دقت

آشنایی با نرم افزار دریافت و پرداخت بامداد

گزارشات دریافت و پرداخت 

۱. مرور اسناد بر اساس نوع سند و محدوده تاریخی
۲. وضعیت چک‌های دریافتی و پرداختی
۳. گزارش درخواست‌های باز
۴. گزارش دفاتر اشخاص، ‌کارکنان، بانک، تنخواه گردان و صندوق به شکل ریز گردش و خلاصه

سایر امکانات دریافت و پرداخت 

۱. ایجاد گزارش‌های جدید توسط ابزار طراحی گزارش
۲. ارسال گزارش‌ها به محیط اکسل
۳. امکان تعریف سطوح دسترسی برای کاربران
۴. ارسال کلیه اسناد به سیستم حسابداری

تعاریف پایه و عملیات دریافت و پرداخت 

۱. تعریف واحدهای سازمانی، کارکنان و اشخاص طرف حساب
۲. تعریف بانک، صندوق و تنخواه گردان
۳. تعریف سقف موجودی تنخواه و کنترل موجودی حین عملیات دریافت و پرداخت
۴. تعریف یک یا چند دسته چک برای هر حساب بانکی
۵. ثبت کلیه عملیات وجوه نقد شامل دریافت، پرداخت، واریز به صندوق یا تنخواه، واریز به بانک، برداشت از بانک
۶. ثبت کلیه عملیات غیر نقد(چک) شامل دریافت، واگذار به بانک، واگذار به غیر، وصول و واخواست
۷. امکان ثبت عملیات استرداد چک‌های دریافتی
۸. انتقال بین منابع درون سازمان شامل بانک، صندوق و تنخواه گردان
۹. ثبت درخواست‌های پرداخت، انتقال و استرداد
۱۰. نقد کردن مستقیم چک دریافتی و واریز به صندوق
۱۱. مغایرت گیری به صورت دستی و اتوماتیک بر اساس مبلغ، شماره و تاریخ
۱۲. امکان چاپ انواع چک برای انواع دسته چک‌ها
۱۳. اعلام موجودی بانک و صندوق هنگام ثبت سند
۱۴. ثبت عملیات دریافت و پرداخت گروهی به صورت ترکیبی از نقد و چک جهت تسریع در درج تعداد زیاد اسناد
۱۵. هشدار در زمان ورود به سیستم برای چک هایی با تاریخ سررسید روز
۱۶. امکان جستجوی اطلاعات بر اساس مبلغ، تاریخ، شماره چک، طرف حساب و …

نظر برخی از مشتریان در مورد نرم افزارهای بامداد

شرکت باختر تجهیز پارسیان

شرکت خدمت پیمانکار و مشاور راه و ساختمان

سوالات احتمالی کاربران

 • قیمت نرم افزار دریافت و پرداخت چقدر است؟

بامداد، بر اساس نیازهای شما مثل تعداد کاربران، تعداد دفاتر و … بسته های مختلف با قیمت های متفاوت و متناسب با میزان کار شما، پیشنهاد می کند.

 • چه عملیاتی بر روی چک ها انجام پذیر است؟

تمام عملیات موجود بانکی و شرکتی از قبیل استرداد، برگشت، ابطال و واگذار به غیر.

 • آیا تعداد صندوق ها، تنخواه گردان ها و بانک ها در سیستم محدود می باشد؟

هیچ محدودیتی در تعداد این موارد وجود نخواهد داشت.

 • امکان چاپ چک با فرمت تمام بانک ها وجود دارد؟

بله- سیستم بر روی تمامی دسته چک های بانک های مختلف امکان چاپ را دارد.

 • چگونگی اعلام زمان چک های دریافتی و پرداختی در سیستم؟

در شروع برنامه و در زمان ورود به آن، شما می توانید موعد تمامی چک های دریافتی و پرداختی خود را مشاهده و در صورت لزوم به آن سند رجوع کنید.

 • آیا امکان تنظیمات و یا محدودیت هایی برای صندوق و تنخواه گردان ها وجود خواهد داشت؟

بله- به عنوان مثال شما می توانید برای صندوق ها رقمی به عنوان سقف تعریف نمایید.

نرم افزار دریافت و پرداختثبت سریع کلیه عملیات وجوه نقد و وجوه غیر نقد (چک) با کاهش خطای کاربریانجام عملیات بر روی وجوه نقد و وجوه غیر نقد ( چک ) مقداری زمان بر است و امکان بروز برخی اشتباهات کاربری وجود دارد. همچنین تهیه یک گزارش کامل از این عملیات به صورت دستی مقداری کار مشکل و وقت گیری می باشد ولی با استفاده از نرم افزار های دریافت و پرداخت می توان این عملیات رابا سرعت بالا تر و دقت بیشتر انجام داد و خطای کاربری را تا حد ممکن کم کرد.

در کنار عملیات بر روی وجوه نقد و وجوه غیر نقد می توان به چاپ بر روی انواع دسته چک ( بانک های مختلف ) با فرمت و فونت مورد نظر و دادن پیام رسید موعد چک و موجودی بانک در زمان ورود به نرم افزار نیز اشاره کرد .

بامداد ساده، سریع، دقیق


مزایای نرم افزار دریافت و پرداخت بامداد


ثبت عملیات دریافت و پرداخت گروهی به صورت ترکیبی از نقد و چک جهت بالا بردن سرعت در درج تعداد زیاد اسناد
اعلام موجودی بانک و صندوق هنگام ثبت سند جهت بالا بردن دقت
انجام سریع و دقیق محاسبه تعدیل مالیات حقوق و دستمزد بصورت ماهانه یا سالانه
مغایرت گیری به صورت دستی و اتوماتیک بر اساس مبلغ، شماره و تاریخ
انتقال بین منابع درون سازمان شامل بانک، صندوق و تنخواه گردان
امکان مشاهده چک های دریافتنی و پرداختنی همان روز در موقع وارد شدن به برنامه جهت یاد آوری و بالا بردن دقت

آشنایی با نرم افزار دریافت و پرداخت بامداد

گزارشات دریافت و پرداخت 

۱. مرور اسناد بر اساس نوع سند و محدوده تاریخی
۲. وضعیت چک‌های دریافتی و پرداختی
۳. گزارش درخواست‌های باز
۴. گزارش دفاتر اشخاص، ‌کارکنان، بانک، تنخواه گردان و صندوق به شکل ریز گردش و خلاصه

سایر امکانات دریافت و پرداخت 

۱. ایجاد گزارش‌های جدید توسط ابزار طراحی گزارش
۲. ارسال گزارش‌ها به محیط اکسل
۳. امکان تعریف سطوح دسترسی برای کاربران
۴. ارسال کلیه اسناد به سیستم حسابداری

تعاریف پایه و عملیات دریافت و پرداخت 

۱. تعریف واحدهای سازمانی، کارکنان و اشخاص طرف حساب
۲. تعریف بانک، صندوق و تنخواه گردان
۳. تعریف سقف موجودی تنخواه و کنترل موجودی حین عملیات دریافت و پرداخت
۴. تعریف یک یا چند دسته چک برای هر حساب بانکی
۵. ثبت کلیه عملیات وجوه نقد شامل دریافت، پرداخت، واریز به صندوق یا تنخواه، واریز به بانک، برداشت از بانک
۶. ثبت کلیه عملیات غیر نقد(چک) شامل دریافت، واگذار به بانک، واگذار به غیر، وصول و واخواست
۷. امکان ثبت عملیات استرداد چک‌های دریافتی
۸. انتقال بین منابع درون سازمان شامل بانک، صندوق و تنخواه گردان
۹. ثبت درخواست‌های پرداخت، انتقال و استرداد
۱۰. نقد کردن مستقیم چک دریافتی و واریز به صندوق
۱۱. مغایرت گیری به صورت دستی و اتوماتیک بر اساس مبلغ، شماره و تاریخ
۱۲. امکان چاپ انواع چک برای انواع دسته چک‌ها
۱۳. اعلام موجودی بانک و صندوق هنگام ثبت سند
۱۴. ثبت عملیات دریافت و پرداخت گروهی به صورت ترکیبی از نقد و چک جهت تسریع در درج تعداد زیاد اسناد
۱۵. هشدار در زمان ورود به سیستم برای چک هایی با تاریخ سررسید روز
۱۶. امکان جستجوی اطلاعات بر اساس مبلغ، تاریخ، شماره چک، طرف حساب و …

نظر برخی از مشتریان در مورد نرم افزارهای بامداد

شرکت باختر تجهیز پارسیان

شرکت خدمت پیمانکار و مشاور راه و ساختمان

سوالات احتمالی کاربران

 • قیمت نرم افزار دریافت و پرداخت چقدر است؟

بامداد، بر اساس نیازهای شما مثل تعداد کاربران، تعداد دفاتر و … بسته های مختلف با قیمت های متفاوت و متناسب با میزان کار شما، پیشنهاد می کند.

 • چه عملیاتی بر روی چک ها انجام پذیر است؟

تمام عملیات موجود بانکی و شرکتی از قبیل استرداد، برگشت، ابطال و واگذار به غیر.

 • آیا تعداد صندوق ها، تنخواه گردان ها و بانک ها در سیستم محدود می باشد؟

هیچ محدودیتی در تعداد این موارد وجود نخواهد داشت.

 • امکان چاپ چک با فرمت تمام بانک ها وجود دارد؟

بله- سیستم بر روی تمامی دسته چک های بانک های مختلف امکان چاپ را دارد.

 • چگونگی اعلام زمان چک های دریافتی و پرداختی در سیستم؟

در شروع برنامه و در زمان ورود به آن، شما می توانید موعد تمامی چک های دریافتی و پرداختی خود را مشاهده و در صورت لزوم به آن سند رجوع کنید.

 • آیا امکان تنظیمات و یا محدودیت هایی برای صندوق و تنخواه گردان ها وجود خواهد داشت؟

بله- به عنوان مثال شما می توانید برای صندوق ها رقمی به عنوان سقف تعریف نمایید.