نرم افزار دریافت و پرداختثبت سریع کلیه عملیات وجوه نقد و وجوه غیر نقد (چک) با کاهش خطای کاربریانجام عملیات بر روی وجوه نقد و وجوه غیر نقد ( چک ) مقداری زمان بر است و امکان بروز برخی اشتباهات کاربری وجود دارد. همچنین تهیه یک گزارش کامل از این عملیات به صورت دستی مقداری کار مشکل و وقت گیری می باشد ولی با استفاده از نرم افزار های دریافت و پرداخت می توان این عملیات رابا سرعت بالا تر و دقت بیشتر انجام داد و خطای کاربری را تا حد ممکن کم کرد.

در کنار عملیات بر روی وجوه نقد و وجوه غیر نقد می توان به چاپ بر روی انواع دسته چک ( بانک های مختلف ) با فرمت و فونت مورد نظر و دادن پیام رسید موعد چک و موجودی بانک در زمان ورود به نرم افزار نیز اشاره کرد .

بامداد ساده، سریع، دقیق


مزایای نرم افزار دریافت و پرداخت بامداد


ثبت عملیات دریافت و پرداخت گروهی به صورت ترکیبی از نقد و چک جهت بالا بردن سرعت در درج تعداد زیاد اسناد
اعلام موجودی بانک و صندوق هنگام ثبت سند جهت بالا بردن دقت
انجام سریع و دقیق محاسبه تعدیل مالیات حقوق و دستمزد بصورت ماهانه یا سالانه
مغایرت گیری به صورت دستی و اتوماتیک بر اساس مبلغ، شماره و تاریخ
انتقال بین منابع درون سازمان شامل بانک، صندوق و تنخواه گردان
امکان مشاهده چک های دریافتنی و پرداختنی همان روز در موقع وارد شدن به برنامه جهت یاد آوری و بالا بردن دقت

آشنایی با نرم افزار دریافت و پرداخت بامداد