نوشته‌ها

نحوه انبارگردانی و استفاده از تگ کالا (برچسب شمارش)

یکی از عملیات مهم و زمان بر در هر انبار انبارگردانی می باشد. انبارگردانی شمارش دستی موجودی واقعی کالا و مقایسه آن موجودی نمایش داده شده در نرم افزار انبارداری می باشد. به دلیل اشتباه در ثبت، ضایعات، سرقت و ... ممکن است موجودی واقعی انبار آنچه ک…
نرم افزار انبار

انبارگردانی و حساب موجودی کالا در روش نگهداری دائمی و ادواری

اساسا انبارگردانی به معنی تعیین میزان موجودی کالا در پایان دوره و تطبیق آن با مقادیر ثبت شده در کارت های عددی و ریالی و کشف و استخراج کسری و اضافه، اعم از عادی و غیر عادی می باشد. انبارگردانی در شیوه نگهداری دائمی حساب موجودی کالا انبارگردانی در…