پشتیبانی بامداد

بخش پرسش و پاسخ سایت بامداد

سوالات متداولی که در این مدت برای بسیاری از کاربران مطرح شده و شاید برای شما هم پیش بیایید به همراه روش حل مشکل در قسمت باشگاه مشتریان  سایت بامداد قرار داده شده.

ومی توانید برای رفع بسیاری از مشکلات به این بخش مراجعه کنید، اگر پاسخ مناسبی پیدا نکردید مشکل خود را در باشگاه مشتریان برای ما ارسال کنید.

از چه طریقی درخواستتان را با پشتیبانان بامداد مطرح کنید؟

با تلفن،ایمیل، فکس، پیامک، از طریق نرم افزار تلگرام و یا وب سایت شرکت با ما در تماس باشید.

با هر روشی که تماس بگیرید، درخواست شما بلافاصله از طریق نرم افزار “امور مشتریان بامداد”،

در کارتابل کارشناسان ثبت و سپس پیگیری می شود.

تصویر زیر بخشی از نرم افزار مدیریت امور مشتریان و نحوه ثبت کارها در واحد پشتیبانی را نشان می دهد.

پشتیبانی بامداد جامع

خدمات پشتیبانی بامداد را چگونه دریافت می کنید؟

خدمات بامداد به صورت پاسخگویی تلفنی، پشتیبانی راه دور از طریق اینترنت و خدمات حضوری،

بر اساس نوع بسته خریداری شده، در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

نوع سرویس نحوه اعلام اشکال حداکثر زمان انتظارمشتری نحوه ارائه خدمات رایگان ارسال پیامک نسخه و محصول جدید نصب نسخه های جدید نگهداری فایلهای پشتیبان بازدید فصلی
A(سالانه) تلفنی ۳۰ دقیقه تلفنی/اینترنتی/حضوری
B(سالانه) تلفنی ۴ ساعت تلفنی/اینترنتی
C(موردی) ایمیل/فکس ۴ روز کاری تلفنی/اینترنتی  • بازدید فصلی: بازدید هر سه ماه از وضعیت سرور مشتری و بررسی درستی عملیات پشتیبانگیری، سالم بودن فایلهای پشتیبان، تهیه پشتیبان کلی از فایلهای دیتا، اجرایی و گزارشها
  • نگهداری فایلهای پشتیبان: دارندگان این سرویس، در سرور بامداد، فضایی اختصاصی و امن جهت نگهداری فایلهای پشتیبان خود دارا هستند. در صورت از بین رفتن اطلاعات، این فایلها در اختیارشان قرار میگیرد.
  • حضور در محل مشتری فقط برای دارندگان سرویس نوع A رایگان است. در بقیه انواع، حضور در محل مشتری هزینه جداگانه دارد.

پشتیبانی بامداد

بخش پرسش و پاسخ سایت بامداد

سوالات متداولی که در این مدت برای بسیاری از کاربران مطرح شده و شاید برای شما هم پیش بیایید به همراه روش حل مشکل در قسمت باشگاه مشتریان  سایت بامداد قرار داده شده.

ومی توانید برای رفع بسیاری از مشکلات به این بخش مراجعه کنید، اگر پاسخ مناسبی پیدا نکردید مشکل خود را در باشگاه مشتریان برای ما ارسال کنید.

از چه طریقی درخواستتان را با پشتیبانان بامداد مطرح کنید؟

با تلفن،ایمیل، فکس، پیامک، از طریق نرم افزار تلگرام و یا وب سایت شرکت با ما در تماس باشید.

با هر روشی که تماس بگیرید، درخواست شما بلافاصله از طریق نرم افزار “امور مشتریان بامداد”،

در کارتابل کارشناسان ثبت و سپس پیگیری می شود.

تصویر زیر بخشی از نرم افزار مدیریت امور مشتریان و نحوه ثبت کارها در واحد پشتیبانی را نشان می دهد.

پشتیبانی بامداد جامع

خدمات پشتیبانی بامداد را چگونه دریافت می کنید؟

خدمات بامداد به صورت پاسخگویی تلفنی، پشتیبانی راه دور از طریق اینترنت و خدمات حضوری،

بر اساس نوع بسته خریداری شده، در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

نوع سرویس نحوه اعلام اشکال حداکثر زمان انتظارمشتری نحوه ارائه خدمات رایگان ارسال پیامک نسخه و محصول جدید نصب نسخه های جدید نگهداری فایلهای پشتیبان بازدید فصلی
A(سالانه) تلفنی ۳۰ دقیقه تلفنی/اینترنتی/حضوری
B(سالانه) تلفنی ۴ ساعت تلفنی/اینترنتی
C(موردی) ایمیل/فکس ۴ روز کاری تلفنی/اینترنتی  • بازدید فصلی: بازدید هر سه ماه از وضعیت سرور مشتری و بررسی درستی عملیات پشتیبانگیری، سالم بودن فایلهای پشتیبان، تهیه پشتیبان کلی از فایلهای دیتا، اجرایی و گزارشها
  • نگهداری فایلهای پشتیبان: دارندگان این سرویس، در سرور بامداد، فضایی اختصاصی و امن جهت نگهداری فایلهای پشتیبان خود دارا هستند. در صورت از بین رفتن اطلاعات، این فایلها در اختیارشان قرار میگیرد.
  • حضور در محل مشتری فقط برای دارندگان سرویس نوع A رایگان است. در بقیه انواع، حضور در محل مشتری هزینه جداگانه دارد.