جدول پکیج های نرم افزارهای بامداد

ارسال پیامک نسخه و محصول جدیدخدمات ویژه*هدیهارائه خدمات رایگاننصب رایگان آموزش رایگانتعداد دفتر
(چند شرکتی)
تعداد قفل نوع   بسته
 لیست نرم افزار لیست نرم افزارسه نسخه آنتی ویروس اورجینالتلفنی/اینترنتی/حضوری یکسالهدر محل مشتری۴ ساعت در محل مشترینامحدود۵ بامداد طلایی
لیست نرم افزارلیست نرم افزاریک نسخه آنتی ویروس اورجینالتلفنی/اینترنتی یکساله

 

در محل شرکت۲ ساعت در محل شرکت ۲

 

 

۲ بامداد نقره ای
 لیست نرم افزارلیست نرم افزارلیست نرم افزارتلفنی/اینترنتی شش ماهه

 

در محل شرکت۲ ساعت در محل شرکت۱۱بامداد برنزی

حضور در محل مشتری فقط برای دارندگان بسته طلایی رایگان است. در بقیه انواع، پشتیبانی حضوری، هزینه جداگانه دارد.

*خدمات ویژه شامل موارد زیر است:

  • بازدید فصلی: بازدید هر سه ماه از وضعیت سرور مشتری و بررسی درستی عملیات پشتیبانگیری، سالم بودن فایلهای پشتیبان، تهیه پشتیبان کلی از فایلهای دیتا، اجرایی و گزارشها
  • نگهداری فایلهای پشتیبان: دارندگان این سرویس، در سرور بامداد، فضایی اختصاصی و امن جهت نگهداری فایلهای پشتیبان خود دارا هستند. در صورت از بین رفتن اطلاعات، این فایلها در اختیارشان قرار میگیرد.