نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی

محاسبه سریع و آسان حقوق و دستمزد و تعریف انواع استخدام

یکی از پیچیدگی های محاسبه حقوق، تعریف انواع استخدام و فرمول های محاسباتی حقوق و دستمزد می باشد. در صورتی که تعداد پرسنل یک مجموعه زیاد باشد این روند بسیار زمان بر است و امکان بروز خطای انسانی در آن وجود دارد. در این میان نرم افزار های حقوق و دستمزد می توانند انبوه محاسبات را در زمان کوتاه و با دقت بالا انجام دهند. همچنین یکی از مزایای استفاده از بانکهای اطلاعاتی کنترل و ثبت سوابق می باشد.

در کنار محاسبات حقوق و دستمزد نیاز به تولید گزارشاتی جهت ارائه به سازمانها و ارگانها می باشد که تهیه این گزارشات نیز زمانبر است. استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد بی شک در تهیه این گزارشات بسیار موثر خواهد بود.

بامداد ساده، سریع، دقیق

مزایای نرم افزار حقوق و دستمزد بامداد

تهیه فایل سازمان بیمه تامین اجتماعی
تهیه فایل مالیات حقوق و دستمزد
انجام سریع و دقیق محاسبه تعدیل مالیات حقوق و دستمزد بصورت ماهانه یا سالانه
تولید ساده و سریع سند حسابداری حقوق و دستمزد بصورت اتوماتیک
تهیه فایل بانک جهت پرداخت حقوق
 صدور حکم گروهی
 ارتباط با انواع دستگاه حضور و غیاب
 باز شدن همزمان پنجره های نرم افزار و امکان جابجایی بین تمام قسمتها بصورت سریع

گزارشات حقوق و دستمزد 

۱. گزارش لیست پرداخت به تفکیک محل پرداخت، انواع استخدام، واحد سازمانی و مرکز هزینه
۲.فیش حقوقی
۳. لیست کارکرد ماهانه پرسنل
۴. گزارش وضعیت وام پرسنل
۵. گزارش احکام کارگزینی
۶. گزارش ریز ستونهای حقوق و دستمزد به تفکیک
۷. لیست بیمه به تفکیک کارگاه و پیمان
۸. تهیه لیست پرداخت بانک

سایر امکانات حقوق و دستمزد 

۱. ارسال گزارش‌ها به محیط اکسل
۲. امکان تعریف سطوح دسترسی برای کاربران
۳.ثبت اتوماتیک سند حقوق در سیستم حسابداری

تعاریف پایه و عملیات حقوق و دستمزد 

۱. تعریف چارت سازمان و پست‌های سازمانی
۲. تعریف جداول بیمه و مالیات
۳. تعریف انواع استخدام
۴. تعریف مشخصات کامل پرسنل
۵. تعریف انواع احکام پرسنلی
۶. امکان تعریف عوامل حقوقی (زمانی و مقداری) به صورت کاملا” پارامتریک با امکان تعریف فرمول‌های محاسبه‌ای شامل مزایا مانند حقوق کارکرد، اضافه کار، شیفت شب و… و کسورات مانند بیمه، مالیات، کسرکار و… به تفکیک انواع استخدام
۷. تعریف انواع وام
۸. تعریف کارگاه و اختصاص افراد به کارگاه‌ها برای تهیه لیست بیمه
۹. تخصیص وام‌های متعدد به پرسنل و تعریف نوع بازپرداخت و کسر اقساط به صورت خودکار با حفظ سوابق
۱۰. انجام عملیات صدور حکم پرسنلی به صورت انفرادی و گروهی
۱۱. امکان ورود اطلاعات کارکرد پرسنل به صورت دستی یا از طریق فایل (خواندن از دستگاه کارت زنی)
۱۲. امکان صدور احکام متعدد حقوقی برای پرسنل و انجام محاسبات با حفظ سوابق
۱۳. تهیه لیست و فایل بیمه و بانک و مالیات

نظر برخی از مشتریان در مورد نرم افزارهای بامداد

شرکت باختر تجهیز پارسیان

شرکت خدمت پیمانکار و مشاور راه و ساختمان

سوالات احتمالی کاربران

 • قیمت نرم افزار حقوق و دستمزد چقدر است؟

بامداد، بر اساس نیازهای شما مثل تعداد پرسنل، انواع قراردادهای استخدام، تعداد کاربران و … بسته های مختلف با قیمت های متفاوت و متناسب با میزان کار شما، پیشنهاد می کند.

 • آیا می توانم در یک نرم افزار حقوق و دستمزد، چند شرکت یا چند پیمان را به تفکیک داشته باشم؟

بله، این امکان وجود دارد که شما پیمان های متفاوت و یا کد کارگاه های متفاوت را در یک نرم افزار تعریف کنید، حتی می توان لیست های بیمه و مالیات را برای شعب متفاوت تهیه کرد مثلا شعب شهرستان و یا پروژه های مختلف.

 • نرم افزار بامداد امکان برقراری ارتباط با دستگاه حضور و غیاب شرکت ما را دارد؟

بله، بامداد می تواند برنامه ارتباطی با هر دستگاه حضور و غیاب را طراحی و پیاده سازی کند.

 • محاسبات عیدی، سنوات، تعدیل و مالیاتی توسط سیستم انجام می گیرد؟

بله کلیه محاسبات طبق قوانین کار و تامین اجتماعی و همینطور فرمول های وارده توسط کاربر قابل محاسبه است.

 • آیا فایل های خروجی برای سازمان های دیگر مانند بانک، تامین اجتماعی و مالیات تهیه می شود؟

بله، حقوق و دستمزد بامداد کلیه فایل های مورد نیاز سازمان های مرتبط را تولید می کند.

 • فرمت لیست های حقوق و فیش های حقوقی به چه شکلی است؟

نرم افزار بامداد به شما امکان می دهد، خروجی دلخواه خود را برای لیست و فیش های حقوقی داشته باشید.

نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی

محاسبه سریع و آسان حقوق و دستمزد و تعریف انواع استخدام

یکی از پیچیدگی های محاسبه حقوق، تعریف انواع استخدام و فرمول های محاسباتی حقوق و دستمزد می باشد. در صورتی که تعداد پرسنل یک مجموعه زیاد باشد این روند بسیار زمان بر است و امکان بروز خطای انسانی در آن وجود دارد. در این میان نرم افزار های حقوق و دستمزد می توانند انبوه محاسبات را در زمان کوتاه و با دقت بالا انجام دهند. همچنین یکی از مزایای استفاده از بانکهای اطلاعاتی کنترل و ثبت سوابق می باشد.

در کنار محاسبات حقوق و دستمزد نیاز به تولید گزارشاتی جهت ارائه به سازمانها و ارگانها می باشد که تهیه این گزارشات نیز زمانبر است. استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد بی شک در تهیه این گزارشات بسیار موثر خواهد بود.

بامداد ساده، سریع، دقیق

مزایای نرم افزار حقوق و دستمزد بامداد

تهیه فایل سازمان بیمه تامین اجتماعی
تهیه فایل مالیات حقوق و دستمزد
انجام سریع و دقیق محاسبه تعدیل مالیات حقوق و دستمزد بصورت ماهانه یا سالانه
تولید ساده و سریع سند حسابداری حقوق و دستمزد بصورت اتوماتیک
تهیه فایل بانک جهت پرداخت حقوق
 صدور حکم گروهی
 ارتباط با انواع دستگاه حضور و غیاب
 باز شدن همزمان پنجره های نرم افزار و امکان جابجایی بین تمام قسمتها بصورت سریع

گزارشات حقوق و دستمزد 

۱. گزارش لیست پرداخت به تفکیک محل پرداخت، انواع استخدام، واحد سازمانی و مرکز هزینه
۲.فیش حقوقی
۳. لیست کارکرد ماهانه پرسنل
۴. گزارش وضعیت وام پرسنل
۵. گزارش احکام کارگزینی
۶. گزارش ریز ستونهای حقوق و دستمزد به تفکیک
۷. لیست بیمه به تفکیک کارگاه و پیمان
۸. تهیه لیست پرداخت بانک

سایر امکانات حقوق و دستمزد 

۱. ارسال گزارش‌ها به محیط اکسل
۲. امکان تعریف سطوح دسترسی برای کاربران
۳.ثبت اتوماتیک سند حقوق در سیستم حسابداری

تعاریف پایه و عملیات حقوق و دستمزد 

۱. تعریف چارت سازمان و پست‌های سازمانی
۲. تعریف جداول بیمه و مالیات
۳. تعریف انواع استخدام
۴. تعریف مشخصات کامل پرسنل
۵. تعریف انواع احکام پرسنلی
۶. امکان تعریف عوامل حقوقی (زمانی و مقداری) به صورت کاملا” پارامتریک با امکان تعریف فرمول‌های محاسبه‌ای شامل مزایا مانند حقوق کارکرد، اضافه کار، شیفت شب و… و کسورات مانند بیمه، مالیات، کسرکار و… به تفکیک انواع استخدام
۷. تعریف انواع وام
۸. تعریف کارگاه و اختصاص افراد به کارگاه‌ها برای تهیه لیست بیمه
۹. تخصیص وام‌های متعدد به پرسنل و تعریف نوع بازپرداخت و کسر اقساط به صورت خودکار با حفظ سوابق
۱۰. انجام عملیات صدور حکم پرسنلی به صورت انفرادی و گروهی
۱۱. امکان ورود اطلاعات کارکرد پرسنل به صورت دستی یا از طریق فایل (خواندن از دستگاه کارت زنی)
۱۲. امکان صدور احکام متعدد حقوقی برای پرسنل و انجام محاسبات با حفظ سوابق
۱۳. تهیه لیست و فایل بیمه و بانک و مالیات

نظر برخی از مشتریان در مورد نرم افزارهای بامداد

شرکت باختر تجهیز پارسیان

شرکت خدمت پیمانکار و مشاور راه و ساختمان

سوالات احتمالی کاربران

 • قیمت نرم افزار حقوق و دستمزد چقدر است؟

بامداد، بر اساس نیازهای شما مثل تعداد پرسنل، انواع قراردادهای استخدام، تعداد کاربران و … بسته های مختلف با قیمت های متفاوت و متناسب با میزان کار شما، پیشنهاد می کند.

 • آیا می توانم در یک نرم افزار حقوق و دستمزد، چند شرکت یا چند پیمان را به تفکیک داشته باشم؟

بله، این امکان وجود دارد که شما پیمان های متفاوت و یا کد کارگاه های متفاوت را در یک نرم افزار تعریف کنید، حتی می توان لیست های بیمه و مالیات را برای شعب متفاوت تهیه کرد مثلا شعب شهرستان و یا پروژه های مختلف.

 • نرم افزار بامداد امکان برقراری ارتباط با دستگاه حضور و غیاب شرکت ما را دارد؟

بله، بامداد می تواند برنامه ارتباطی با هر دستگاه حضور و غیاب را طراحی و پیاده سازی کند.

 • محاسبات عیدی، سنوات، تعدیل و مالیاتی توسط سیستم انجام می گیرد؟

بله کلیه محاسبات طبق قوانین کار و تامین اجتماعی و همینطور فرمول های وارده توسط کاربر قابل محاسبه است.

 • آیا فایل های خروجی برای سازمان های دیگر مانند بانک، تامین اجتماعی و مالیات تهیه می شود؟

بله، حقوق و دستمزد بامداد کلیه فایل های مورد نیاز سازمان های مرتبط را تولید می کند.

 • فرمت لیست های حقوق و فیش های حقوقی به چه شکلی است؟

نرم افزار بامداد به شما امکان می دهد، خروجی دلخواه خود را برای لیست و فیش های حقوقی داشته باشید.