نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی

محاسبه سریع و آسان حقوق و دستمزد و تعریف انواع استخدام

یکی از پیچیدگی های محاسبه حقوق، تعریف انواع استخدام و فرمول های محاسباتی حقوق و دستمزد می باشد. در صورتی که تعداد پرسنل یک مجموعه زیاد باشد این روند بسیار زمان بر است و امکان بروز خطای انسانی در آن وجود دارد. در این میان نرم افزار های حقوق و دستمزد می توانند انبوه محاسبات را در زمان کوتاه و با دقت بالا انجام دهند. همچنین یکی از مزایای استفاده از بانکهای اطلاعاتی کنترل و ثبت سوابق می باشد.

در کنار محاسبات حقوق و دستمزد نیاز به تولید گزارشاتی جهت ارائه به سازمانها و ارگانها می باشد که تهیه این گزارشات نیز زمانبر است. استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد بی شک در تهیه این گزارشات بسیار موثر خواهد بود.

بامداد ساده، سریع، دقیق

مزایای نرم افزار حقوق و دستمزد بامداد

تهیه فایل سازمان بیمه تامین اجتماعی
تهیه فایل مالیات حقوق و دستمزد
انجام سریع و دقیق محاسبه تعدیل مالیات حقوق و دستمزد بصورت ماهانه یا سالانه
تولید ساده و سریع سند حسابداری حقوق و دستمزد بصورت اتوماتیک
تهیه فایل بانک جهت پرداخت حقوق
 صدور حکم گروهی
 ارتباط با انواع دستگاه حضور و غیاب
 باز شدن همزمان پنجره های نرم افزار و امکان جابجایی بین تمام قسمتها بصورت سریع