پرسشهای متداول بامداد

بخش پرسشهای متداول کاربران راه اندازی شد.

/
بیست و سوم آبان ماه، بخش پرسش های متداول کاربران نرم افزارهای بامداد، به…

برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد اکسل در نرم افزار حسابداری بامداد

/
بیست و هشتم مهر ماه کارگاه یکروزه آموزشی، با موضوع کاربرد اک…
آموزش رایگان اکسل

ثبت نام قطعی دوره آموزش اکسل ویژه مشتریان بامداد

/
ثبت نام قطعی دوره آموزش اکسل ویژه حسابداران از پنجشنبه ۹ مهر …
آموزش رایگان اکسل

نسخه جدید حسابداری بامداد در شهریور ماه ارائه شد.

در شهریور ماه، امکان جدیدی به نرم افزار حسابداری بامداد اضاف…