تحلیل راه حل های مالی برای صنعت تولید پروفیل و ورق MDF

مسائل موجود مالی برای صنعت تولید پروفیل و ورق MDF

دسته بندی متنوع کالا ها شامل: مواد اولیه ، مواد بسته بندی، قطعات یدکی، محصولات که هر یک از این گروه کالا ها خود دارای زیر گروه های متنوع هستند.

امکان مشخص کردن مواد مصرفی بر اساس انواع محصول

تنوع قیمت در فروش کالا بر اساس نوع مشتری مانند: نماینده فروش، عامل فروش، مصرف کننده و …

محاسبه تخفیفات مختلف برای هر مشتری بر اساس نوع پرداخت گروه مشتری و حجم خرید

محاسبه پورسانت فروشندگان و بازاریاب ها

وجود شیفت های کاری و کارکرد گردشی پرسنل در شیفت کاری

راهکارهای مالی برای تولید پروفیل و ورق MDF

نرم افزار حسابداریبازنگری بر روی تعریف کدینگ کالا و ایجاد درخت محصول ضروری می باشد.

نرم افزار انبار باید توانایی تعریف کالا بصورت درخت واره را داشته باشد.

در زمان صدور حواله های مصرف باید مشخص گردد که هر یک از مواد اولیه جهت تولید چه محصولی از انبار خارج گردیده.

با توجه به گردش متنوع کالا در این مجموعه سیستم انبار باید بتواند انواع در خواستهای ورود و خروج کالا جابجایی کالا بین انبار ها و سالن ساخت و برگشت هر مرحله را فراهم سازد.

باتوجه به تنوع فروش بر اساس مشتریان لازم است مشتریان دسته بندی گردند.

سیستم باید توانایی این را داشته باشد برای هر مشتری یا گروهی از مشتریان لیست قیمت های متفاوت ایجاد کند.

امکان تعریف عوامل کاهنده وافزایند بر اساس کالا مشتری میزان فروش بصورت پلکانی یا تصاعدی باید در سیستم موجود باشد.

امکان تعریف بازریاب و فروشنده در سیستم لازم است و روش پرداخت ها نیز باید تعریف گردد.

سیستم حقوق دستمزد باید توانایی محاسبه شب کاری، نوبت کاری و تعطیل کاری را داشته باشد و همینطور با ید امکان بر قراری ارتباط با دستگاه ثبت ورود و خروج را نیز دارا باشد

با توجه به زیاد نبودن تعداد اسناد دریافتنی و پرداختنی وجود سیستم دریافت و پرداخت ضروری به نظر نمیرسد اما درصورت تهیه میتواند در ثبت اسناد بانکی یاری رسان باشد.