نرم افزار مالی و اداری بامداد نسخه تجاری | ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک یا نوپا

اگر می خواهید نرم افزاری با قیمت مناسب اما امکانات کاملا حرفه ای داشته باشید، نسخه تجاری بامداد را پیشنهاد می کنیم.

ساختار نسخه تجاری بامداد  همان ساختار بامداد برای شرکت های کوچک و متوسط است که کمی ساده سازی متناسب با نیاز شرکت های نوپا و خیلی کوچک روی  آن انجام شده است. هر زمان که کار شما گسترده شود و نیازهای جدیدی داشته باشید به راحتی  می توانید آن را  به نسخه های دیگر بامداد ارتقا دهید. به این ترتیب هزینه اضافی برای امکاناتی که استفاده نمی کنید نمی پردازید.

نسخه تجاری بامداد گردش کامل کار حسابداری، انبارداری تعدادی، حسابداری انبار، فروش و  دریافت / پرداخت شما را پیاده سازی می کند. بر اساس نیازهای کسب و کارتان میتوانید یک یا چند نرم افزار را انتخاب کنید.

خدمات پس از فروش نسخه تجاری نرم افزار مالی بامداد

نصب و راه اندازی سیستم، آموزش رایگان و مشاوره اولیه مالی برای استفاده بهینه از سیستم بلافاصله پس از عقد قرارداد، برای شما انجام می شود. از ابتدا، عضویت یکساله باشگاه مشتریان به خریداران تعلق می گیرد تا استفاده سریع از خدمات پشتیبانی را در دسترس داشته باشند.

همچنین شرکت در دوره های مجازی آموزشی گروه نرم افزاری بامداد(مدرسه حسابداری)، در زمینه های حسابداری، مالیاتی، اکسل و … برای کاربران رایگان خواهد بود.

برخی امکانات نسخه تجاری بامداد

حسابداری: 

 • حسابداری شرکتی با امکان تعریف کدینگ استاندارد حسابداری و حسابرسی منطبق با ترازنامه و اظهارنامه مالیاتی
 • دارای سطوح گروه، کل، معین، گروه تفصیلی، تفصیل
 • انواع گزارش های تراز دو ستونی، چهار ستونی ، شش و هشت ستونی
 • کنترل حساب ها خارج ا زماهیت
 • بستن دقیق و سریع سال مالی
 • دارای انواع چاپ اسناد، ساده یا دارای ستون جز و …
 • دارای سند خلاصه ماه جهت ارائه به دارایی بدون نیاز به ثبت ریز اسناد در دفاتر قانونی

قیمت ۳۲۰،۰۰۰ تومان

انبارداری تعدادی

 • امکان تعریف گروه کالا و کالاها با ثبت نقطه سفارش
 • تعریف واحدهای اصلی و فرعی
 • ثبت کامل و دقیق ورود و خروج کالاها از طریق رسید و حواله انبار
 • انتقال انبارها
 • انبارگردانی
 • انواع گزارش های کاردکس کالا، گردش کالاها، کالاهای بدون گردش، کنترل موجودی لحظه ای
 • ارسال گزارش ها به اکسل

قیمت ۲۴۰،۰۰۰ تومان

حسابداری انبار

 • محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته
 • قیمت گذاری بر اساس روشهای میانگین، فایفو، لایفو و دستی
 • ارسال اسناد انبار به حسابداری
 • گزارشهای کاردکس ریالی، طرف مقابل، موجودی ریالی انبار و …
 • تهیه گزارش خرید و فروش فصلی

قیمت ۱۶۰،۰۰۰ تومان

فروش

 • گروه بندی و تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب
 • تعریف کالاها
 • ارتباط با نرم افزار انبار
 • صدور سفارش، پیش فاکتور و فاکتور فروش طبق فرمت فاکتور دارایی و یا فرمت دلخواه کاربر
 • محاسبه تخفیفات و مالیات ارزش افزوده
 • تهیه گزارش ارزش افزوده سه ماهه
 • انواع گزارش ها و آمارهای فروش براساس کالا یا مشتری و …

قیمت ۲۹۰،۰۰۰ تومان

دریافت و پرداخت

 • ثبت کلیه چک های دریافتی و پرداختی
 • ثبت دریافت و پرداخت های نقد، صندوق و تنخواه و بانک
 • کنترل حساب مشتریان
 • چاپ رسیدهای دریافت و پرداخت
 • یادآوری سررسید چک ها جهت کنترل دقیق و جلوگیری از برگشت چک

قیمت ۲۸۰،۰۰۰ تومان

چاپ چک

 • امکان چاپ هر نوع چک در سیستم دریافت و پرداخت

قیمت ۱۸۰،۰۰۰ تومان

قیمت هر ایستگاه کاری اضافه :۶۵،۰۰۰ تومان

قیمت دفتر  اضافه:۵۵،۰۰۰ تومان

اگر می خواهید نرم افزاری با قیمت مناسب اما امکانات کاملا حرفه ای داشته باشید، نسخه تجاری بامداد را پیشنهاد می کنیم.

ساختار نسخه تجاری بامداد  همان ساختار بامداد برای شرکت های کوچک و متوسط است که کمی ساده سازی متناسب با نیاز شرکت های نوپا و خیلی کوچک روی  آن انجام شده است. هر زمان که کار شما گسترده شود و نیازهای جدیدی داشته باشید به راحتی  می توانید آن را  به نسخه های دیگر بامداد ارتقا دهید. به این ترتیب هزینه اضافی برای امکاناتی که استفاده نمی کنید نمی پردازید.

نسخه تجاری بامداد گردش کامل کار حسابداری، انبارداری تعدادی، حسابداری انبار، فروش و  دریافت / پرداخت شما را پیاده سازی می کند. بر اساس نیازهای کسب و کارتان میتوانید یک یا چند نرم افزار را انتخاب کنید.

خدمات پس از فروش نسخه تجاری نرم افزار مالی بامداد

نصب و راه اندازی سیستم، آموزش رایگان و مشاوره اولیه مالی برای استفاده بهینه از سیستم بلافاصله پس از عقد قرارداد، برای شما انجام می شود. از ابتدا، عضویت یکساله باشگاه مشتریان به خریداران تعلق می گیرد تا استفاده سریع از خدمات پشتیبانی را در دسترس داشته باشند.

همچنین شرکت در دوره های مجازی آموزشی گروه نرم افزاری بامداد(مدرسه حسابداری)، در زمینه های حسابداری، مالیاتی، اکسل و … برای کاربران رایگان خواهد بود.

برخی امکانات نسخه تجاری بامداد

حسابداری: 

 • حسابداری شرکتی با امکان تعریف کدینگ استاندارد حسابداری و حسابرسی منطبق با ترازنامه و اظهارنامه مالیاتی
 • دارای سطوح گروه، کل، معین، گروه تفصیلی، تفصیل
 • انواع گزارش های تراز دو ستونی، چهار ستونی ، شش و هشت ستونی
 • کنترل حساب ها خارج ا زماهیت
 • بستن دقیق و سریع سال مالی
 • دارای انواع چاپ اسناد، ساده یا دارای ستون جز و …
 • دارای سند خلاصه ماه جهت ارائه به دارایی بدون نیاز به ثبت ریز اسناد در دفاتر قانونی

قیمت ۳۲۰،۰۰۰ تومان

انبارداری تعدادی

 • امکان تعریف گروه کالا و کالاها با ثبت نقطه سفارش
 • تعریف واحدهای اصلی و فرعی
 • ثبت کامل و دقیق ورود و خروج کالاها از طریق رسید و حواله انبار
 • انتقال انبارها
 • انبارگردانی
 • انواع گزارش های کاردکس کالا، گردش کالاها، کالاهای بدون گردش، کنترل موجودی لحظه ای
 • ارسال گزارش ها به اکسل

قیمت ۲۴۰،۰۰۰ تومان

حسابداری انبار

 • محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته
 • قیمت گذاری بر اساس روشهای میانگین، فایفو، لایفو و دستی
 • ارسال اسناد انبار به حسابداری
 • گزارشهای کاردکس ریالی، طرف مقابل، موجودی ریالی انبار و …
 • تهیه گزارش خرید و فروش فصلی

قیمت ۱۶۰،۰۰۰ تومان

فروش

 • گروه بندی و تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب
 • تعریف کالاها
 • ارتباط با نرم افزار انبار
 • صدور سفارش، پیش فاکتور و فاکتور فروش طبق فرمت فاکتور دارایی و یا فرمت دلخواه کاربر
 • محاسبه تخفیفات و مالیات ارزش افزوده
 • تهیه گزارش ارزش افزوده سه ماهه
 • انواع گزارش ها و آمارهای فروش براساس کالا یا مشتری و …

قیمت ۲۹۰،۰۰۰ تومان

دریافت و پرداخت

 • ثبت کلیه چک های دریافتی و پرداختی
 • ثبت دریافت و پرداخت های نقد، صندوق و تنخواه و بانک
 • کنترل حساب مشتریان
 • چاپ رسیدهای دریافت و پرداخت
 • یادآوری سررسید چک ها جهت کنترل دقیق و جلوگیری از برگشت چک

قیمت ۲۸۰،۰۰۰ تومان

چاپ چک

 • امکان چاپ هر نوع چک در سیستم دریافت و پرداخت

قیمت ۱۸۰،۰۰۰ تومان

قیمت هر ایستگاه کاری اضافه :۶۵،۰۰۰ تومان

قیمت دفتر  اضافه:۵۵،۰۰۰ تومان