نوشته‌ها

نرم افزار انبار

انبارگردانی و حساب موجودی کالا در روش نگهداری دائمی و ادواری

اساسا انبارگردانی به معنی تعیین میزان موجودی کالا در پایان دوره و تطبیق آن با مقادیر ثبت شده در کارت های عددی و ریالی و کشف و استخراج کسری و اضافه، اعم از عادی و غیر عادی می باشد. انبارگردانی در شیوه نگهداری دائمی حساب موجودی کالا انبارگردانی در…

روش های قیمت گذاری کالا در نرم افزار انبارداری و بهای تمام شده کالای فروش رفته

اگر با حسابداری انبار آشنا باشید حتما دیده اید که چندین روش برای تعیین بهای تمام شده کالای فروش رفته و قیمت گذاری موجودی کالا در سیستم انبار (سیستم دستی یا نرم افزار انبارداری) وجود دارد. شاید این سوال برایتان پیش آمده که مزیت هر روش نسبت به …