نوشته‌ها

حسابداری مالی

حسابداری مالی چیست و چه تفاوتی با حسابداری مدیریت دارد؟

حسابداری مالی هدف از حسابداری ارائه اطلاعاتی است که برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد نیاز هستند. هدف اصلی حسابداری مالی، آماده سازی گزارش‌های مالی است که اطلاعاتی در مورد عملکرد شرکت به اشخاص خارجی مانند سرمایه‌گذاران، مدیران و مقامات مالیاتی …