نوشته‌ها

مفروضات حسابداری چیست و چه اهمیتی دارد

مفروضات حسابداری منشا اصول حسابداری و مبنای تهیه و تنظیم صورت های مالی را تشکیل می دهند . هر کدام از مفروضات حسابداری می تواند منشا یک یا چند اصل حسابداری می باشد . مفروضات حسابداری ۵ تا است : فرض تفکیک شخصیت - فرض تداوم فعالیت - فرض دور…