نوشته‌ها

اقتصاد نوظهور
,

ویروس کرونا تا چه اندازه می تواند بر اقتصادهای نوظهور تاثیر گذار باشد؟

  بحران ویروس کرونا را می توان پس از جنگ جهانی دوم، تاثیر گذارترین عامل بر اقتصاد جهان قلمداد کرد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تاثیرات و صدمات ناشی از این ویروس می تواند تا مدت ها بر اقتصاد کل جهان ماندگار باشد. این عقیده از این…