میزکار مدیریت


محصول جدید گروه بامدادمیزکار مدیریت ابزاری قدرمند در دست مدیران است که می تواند انواع گزارشات تحلیلی را بر روی انبوه داده ها ارائه دهد، این ابزار فراتر از یک گزارش ساز عمل می کند.

با توجه به امکانات این ابزار شما می توانید انواع گزارشات ماتریسی را تهیه نمایید و برای گزارشات خود انواع نمودار را رسم کنید.

مویز کار مدیریت

ابزاری فراتر از گزارش ساز

مزایای میزکار مدیریت:

  • ایجادگزارشات دلخواه با امکان انتخاب ستون و فیلتر های متنوع
  • ایجاد دید بصری بر روی گزارشات
  • تهیه انواع گزارشات هوش تجاری 
  • تحلیل انواع آمار فروش
  • گزارشات مقایسه ای
  • استفاده بهینه از داده و تهیه گزارشات جدید

کزارش ساز