نرم افزار حسابداری

بالا بردن سرعت و دقت در زمان ثبت رویدادهای مالی

امروزه با توجه به انبوه حجم تبادلات مالی، کنترل حساب ها به صورت دستی و دفتری ممکن نیست نرم افزار حسابداری می تواند در بالا بردن سرعت در انجام امور مالی و بالا بردن دقت واحد مالی یک مجموعه بسیار موثر باشد.

همینطور یک نرم افزار حسابداری مناسب می تواند در بستن سال مالی و تنظیم گزارشات مالیاتی و مدیریتی نقش مهمی را ایفا کند، از این رو ما نرم افزار بامداد را به شما پیشنهاد می کنیم.

بامداد ساده، سریع، دقیق

مزایای نرم افزار حسابداری بامداد

سرعت در بستن سال مالی و صدور سند افتتاحیه
 فرم های ساده و مشابه در تمام سیستم
ایجاد کپی از سند جهت افزایش سرعت ثبت دوباره اسناد با تعداد آرتیکل بالا
 صدور سند اتوماتیک دقیق و سریع از سایر سیستم ها
انجام عملیات پایان سال مالی به صورت خودکار، ایجاد سند اختتامیه و افتتاحیه
 مرور حساب از بالاترین سطح تا سطح آرتیکل سند و ویرایش ساده و سریع اسناد در مرور حساب
امکان انتقال از اسناد بین دفاتر مالی و ایجاد دفتر تلفیقی
 محیط ساده و کاربر پسند
 امکان باز شدن همزمان تمام پنجره ها و استفاده همزمان از گزارشات و ثبت اسناد و تعریف حساب

گزارشات حسابداری 

۱.تراز پویا با امکان مرور حسابها از بالاترین سطح تا ریز اسناد با امکان اصلاح سند
۲.تراز دو، چهار، شش و هشت ستونی و چهار ستونی سلسله مراتبی در محدوده زمانی دلخواه
۳.تراز انتخابی و کارت انتخابی با امکان انتخاب و تطبیق اقلام در سطوح مختلف حساب
۴.دفتر روزنامه و کل با امکان تعیین تعداد خطوط در هر صفحه
۵.سند خلاصه ماه
۶.حساب های خلاف ماهیت
۷.مقایسه عملکرد دو حساب به صورت عددی و نموداری

سایر امکانات حسابداری

۱. ارسال گزارش‌ها به محیط اکسل
۲. امکان تعریف سطوح دسترسی برای کاربران
۳.تعیین حق دسترسی سایر سیستم ها روی کدهای حساب به تفکیک سیستم و کد حساب در هر سال مالی

تعاریف پایه و عملیات حسابداری 

۱.تعریف حسابها در سطوح گروه، کل، معین، گروه تفصیلی و سه سطح تفصیل به دو صورت درختواره و لیست
۲.مشخص کردن نوع حساب (ترازنامه ای، سود و زیانی)  و ماهیت حساب
۳.تعریف یکتای حساب تفصیلی و مرتبط کردن آن به چندین معین
۴.معرفی ارزهای مختلف و نرخ تبدیل آنها به ریال
۵.معرفی دوره های مالی مختلف
۶.معرفی و نگهداری اطلاعات مالی شرکت های متعدد به صورت مستقل روی یک سیستم
۷.نگهداری اسناد در سه وضعیت پیش نویس، موقت و دائم با امکان ثبت و برگشت گروهی اسناد
۸.معرفی شرح های تکراری برای آرتیکل اسناد
۹.مشاهده اسناد به صورت فهرستی و جستجوی اسناد بر اساس شماره سند، تاریخ، شرح سند، تعداد اقلام، مبلغ و …
۱۰.چاپ اسناد مرتب بر اساس بدهکار و بستانکار، به ترتیب ورود اطلاعات، دارای ستون جزء، به صورت تک سند و گروهی
۱۱.تهیه رونوشت از یک سند جهت سندهای پرکاری همچون سند حقوق و دستمزد
۱۲.درج سند بین اسناد
۱۳.ادغام اسناد بر اساس شماره و تاریخ
۱۴.شماره دهی مجدد اسناد موقت
۱۵.انجام عملیات پایان سال مالی به صورت خودکار، ایجاد سند اختتامیه و افتتاحیه

شرکت باختر تجهیز پارسیان

شرکت خدمت پیمانکار و مشاور راه و ساختمان

سوالات احتمالی کاربران

  • ۱- قیمت نرم افزار حسابداری چقدر است؟

بامداد، بر اساس نیازهای شما مثل تعداد کاربران، تعداد دفاتر و … بسته های مختلف با قیمت های متفاوت و متناسب با میزان کار شما، پیشنهاد می کند.

  • ۲– آیا حسابداری ارزی در سیستم وجود دارد؟

بله- حسابداری ارزی در سیستم موجود می باشد.

  • ۳- سند افتتاحیه و اختتامیه چگونه صادر می شود؟

سند افتتاحیه و اختتامیه و همینطور سند بستن حساب های موقت بصورت اتوماتیک توسط سیستم تولید می شود. همینطور شما می توانید این اسناد را دستی در سیستم ثبت کنید.

  • ۴- سیستم چه گزارش هایی در اختیار قرار می دهد؟

تمام گزارشات مورد نیاز حسابداری شامل انواع تراز، انواع کارت حساب، دفاتر و غیره توسط سیستم تولید می شود.

  • ۵- آیا حساب تفصیل شناور در سیستم موجود است؟

بله- شما در سه سطح میتوانید از تفصیلی شناور استفاده کنید.

نرم افزار حسابداری

بالا بردن سرعت و دقت در زمان ثبت رویدادهای مالی

امروزه با توجه به انبوه حجم تبادلات مالی، کنترل حساب ها به صورت دستی و دفتری ممکن نیست نرم افزار حسابداری می تواند در بالا بردن سرعت در انجام امور مالی و بالا بردن دقت واحد مالی یک مجموعه بسیار موثر باشد.

همینطور یک نرم افزار حسابداری مناسب می تواند در بستن سال مالی و تنظیم گزارشات مالیاتی و مدیریتی نقش مهمی را ایفا کند، از این رو ما نرم افزار بامداد را به شما پیشنهاد می کنیم.

بامداد ساده، سریع، دقیق

مزایای نرم افزار حسابداری بامداد

سرعت در بستن سال مالی و صدور سند افتتاحیه
 فرم های ساده و مشابه در تمام سیستم
ایجاد کپی از سند جهت افزایش سرعت ثبت دوباره اسناد با تعداد آرتیکل بالا
 صدور سند اتوماتیک دقیق و سریع از سایر سیستم ها
انجام عملیات پایان سال مالی به صورت خودکار، ایجاد سند اختتامیه و افتتاحیه
 مرور حساب از بالاترین سطح تا سطح آرتیکل سند و ویرایش ساده و سریع اسناد در مرور حساب
امکان انتقال از اسناد بین دفاتر مالی و ایجاد دفتر تلفیقی
 محیط ساده و کاربر پسند
 امکان باز شدن همزمان تمام پنجره ها و استفاده همزمان از گزارشات و ثبت اسناد و تعریف حساب

گزارشات حسابداری 

۱.تراز پویا با امکان مرور حسابها از بالاترین سطح تا ریز اسناد با امکان اصلاح سند
۲.تراز دو، چهار، شش و هشت ستونی و چهار ستونی سلسله مراتبی در محدوده زمانی دلخواه
۳.تراز انتخابی و کارت انتخابی با امکان انتخاب و تطبیق اقلام در سطوح مختلف حساب
۴.دفتر روزنامه و کل با امکان تعیین تعداد خطوط در هر صفحه
۵.سند خلاصه ماه
۶.حساب های خلاف ماهیت
۷.مقایسه عملکرد دو حساب به صورت عددی و نموداری

سایر امکانات حسابداری

۱. ارسال گزارش‌ها به محیط اکسل
۲. امکان تعریف سطوح دسترسی برای کاربران
۳.تعیین حق دسترسی سایر سیستم ها روی کدهای حساب به تفکیک سیستم و کد حساب در هر سال مالی

تعاریف پایه و عملیات حسابداری 

۱.تعریف حسابها در سطوح گروه، کل، معین، گروه تفصیلی و سه سطح تفصیل به دو صورت درختواره و لیست
۲.مشخص کردن نوع حساب (ترازنامه ای، سود و زیانی)  و ماهیت حساب
۳.تعریف یکتای حساب تفصیلی و مرتبط کردن آن به چندین معین
۴.معرفی ارزهای مختلف و نرخ تبدیل آنها به ریال
۵.معرفی دوره های مالی مختلف
۶.معرفی و نگهداری اطلاعات مالی شرکت های متعدد به صورت مستقل روی یک سیستم
۷.نگهداری اسناد در سه وضعیت پیش نویس، موقت و دائم با امکان ثبت و برگشت گروهی اسناد
۸.معرفی شرح های تکراری برای آرتیکل اسناد
۹.مشاهده اسناد به صورت فهرستی و جستجوی اسناد بر اساس شماره سند، تاریخ، شرح سند، تعداد اقلام، مبلغ و …
۱۰.چاپ اسناد مرتب بر اساس بدهکار و بستانکار، به ترتیب ورود اطلاعات، دارای ستون جزء، به صورت تک سند و گروهی
۱۱.تهیه رونوشت از یک سند جهت سندهای پرکاری همچون سند حقوق و دستمزد
۱۲.درج سند بین اسناد
۱۳.ادغام اسناد بر اساس شماره و تاریخ
۱۴.شماره دهی مجدد اسناد موقت
۱۵.انجام عملیات پایان سال مالی به صورت خودکار، ایجاد سند اختتامیه و افتتاحیه

شرکت باختر تجهیز پارسیان

شرکت خدمت پیمانکار و مشاور راه و ساختمان

سوالات احتمالی کاربران

  • ۱- قیمت نرم افزار حسابداری چقدر است؟

بامداد، بر اساس نیازهای شما مثل تعداد کاربران، تعداد دفاتر و … بسته های مختلف با قیمت های متفاوت و متناسب با میزان کار شما، پیشنهاد می کند.

  • ۲– آیا حسابداری ارزی در سیستم وجود دارد؟

بله- حسابداری ارزی در سیستم موجود می باشد.

  • ۳- سند افتتاحیه و اختتامیه چگونه صادر می شود؟

سند افتتاحیه و اختتامیه و همینطور سند بستن حساب های موقت بصورت اتوماتیک توسط سیستم تولید می شود. همینطور شما می توانید این اسناد را دستی در سیستم ثبت کنید.

  • ۴- سیستم چه گزارش هایی در اختیار قرار می دهد؟

تمام گزارشات مورد نیاز حسابداری شامل انواع تراز، انواع کارت حساب، دفاتر و غیره توسط سیستم تولید می شود.

  • ۵- آیا حساب تفصیل شناور در سیستم موجود است؟

بله- شما در سه سطح میتوانید از تفصیلی شناور استفاده کنید.