نرم افزار حسابدارینرم افزار حسابداری

ورود به کانال تلگرام

بامداد تولید کننده نرم افزار حسابداری و سیستم های مالی

نرم افزار حسابداری

تحلیل نیاز مشتری و نصب سیستم مطابق نیاز مشتری بصورت خاص

رابط کاربری ساده و آسان

سرعت بالای پاسخگویی به مشتری

عرضه و نصب توسط تولید کننده محصول

امنیت اطلاعات

بالابردن دقت واحد مالی و پاسخ به نیاز مدیران با گزارشات ساز حرفه ای

بستن راحت حسابها

مراحل انجام کار بعد از خرید نرم افزار حسابداری

۱- تحلیل نیازها و آماده سازی نرم افزارها

۲- نصب و راه اندازی

۳- آموزش

۴- پشتیبانی نرم افزار

۵- تماس های دوره ای پشتیبان

نرم افزار حسابداری
support
نیاز به راهنمایی دارید؟
88522294
تیکت پشتیبانی
Please Wait
Please Wait