[vc_row parallax_image=”” boxed_columns=”” section=”” full_screen=”” vertical_centering=”” full_width=”” full_height=”” background=”” img=”” parallax=”” video=”” bg_type=”” parallax_style=”” bg_image_new=”” layer_image=”” bg_image_repeat=”” bg_image_size=”” bg_cstm_size=”” bg_img_attach=”” parallax_sense=”” bg_image_posiiton=”” animation_direction=”” animation_repeat=”” video_url=”” video_url_2=”” u_video_url=”” video_opts=”” video_poster=”” u_start_time=”” u_stop_time=”” viewport_vdo=”” enable_controls=”” bg_override=”” disable_on_mobile_img_parallax=”” parallax_content=”” parallax_content_sense=”” fadeout_row=”” fadeout_start_effect=”” enable_overlay=”” overlay_color=”” overlay_pattern=”” overlay_pattern_opacity=”” overlay_pattern_size=”” overlay_pattern_attachment=”” multi_color_overlay=”” multi_color_overlay_opacity=”” seperator_enable=”” seperator_type=”” seperator_position=”” seperator_shape_size=”” seperator_svg_height=”” seperator_shape_background=”” seperator_shape_border=”” seperator_shape_border_color=”” seperator_shape_border_width=”” icon_type=”” icon=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_style=”” icon_color_bg=”” icon_border_style=”” icon_color_border=”” icon_border_size=”” icon_border_radius=”” icon_border_spacing=”” icon_img=”” img_width=”” ult_hide_row=”” ult_hide_row_large_screen=”” ult_hide_row_desktop=”” ult_hide_row_tablet=”” ult_hide_row_tablet_small=”” ult_hide_row_mobile=”” ult_hide_row_mobile_large=””][vc_column animate=”” animate_delay=”” bg_color=”” text_color=”” img=”” width=”1/1″][vc_column_text]

تحلیل نیازها و آماده سازی نرم افزارها

نرم افزارهای مالی بامداد، قابلیت تنظیم بر اساس نیازهای شما را دارند. قبل از نصب، جلسه تحلیل سیستم توسط کارشناسان بامداد در سازمان مشتری برگزار می شود. وضع موجود، نیازها و خواسته ها تحلیل می شود تا بهترین حالت پیاده سازی نرم افزار مشخص شود.

بر اساس نتایج بدست آمده، تنظیمات پایگاه داده و نرم افزارها در شرکت انجام می شود.

نصب و راه اندازی

نرم افزار آماده شده، روی سیستم مشتری نصب و راه اندازی می شود.

آموزش

آموزش کامل نحوه کار با نرم افزارها به کاربران داده می شود. مستندات راهنمای کار با سیستم ها در اختیار کاربران قرار می گیرد.

پشتیبانی نرم افزار

در این مرحله، پشتیبانی نرم افزارها آغاز می شود که شامل موارد زیر است:

-رفع اشکالات

– پاسخ به سؤالات

– نصب نسخه های جدید

– بازدید دوره ای[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]